L-4
nordic by nature VERO MODA
时尚服装/fashion wear
VEROMODA于2015年9月提出“自然之手造北欧之物”的概念,推出nordicbynatureVEROMODA生活美学馆。nordicbynatureVEROMODA以自然之手造北欧之物,把北欧生活理念带入中国。融合了品牌时尚与生活的理念,独具匠心地呈现一种北欧生活的氛围!

店铺信息

店铺位置:440

联系电话:
010-58176995(服务台)